Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:19

VII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ АЙМАКТЫК БАШКАРУУ

Нет фотки

1- БАП. ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ ЖАНА АТКАРУУ

63-берене

1.Жергиликтүү Элдик Көзөмөл- Жергиликтүү Айыл Аймактык, Жергиликтүү Конуш Аймактык Курултайлардын жумушчу тутуму. Анын мүчөлөрү Айыл Өкмөттөгү, Конуш Өкмөттөгү мекенчил, адилеттүү, калыс, билимдүү, кесипкөй адистерден Жергиликтүү Айыл аймактык өкмөттөрдө жетиден, Жергиликтүү Конуш аймактык өкмөттөрдө он үчтөн, люстрациядан өтүп, коомчулуктун сунушу менен Жергиликтүү курултайда шайланат.

2. Жергиликтүү Элдик Көзөмөлдүн төрагасы Жергиликтүү курултайдын чечими менен бир чакырымга шайланат.

 3. Элдик Көзөмөлдүн Төрагасы:

 3.1 Элдик Көзөмөлдүн жыйынын алып барат, жана чечимдерине кол коёт;

 3.2 Элдик Көзөмөл катышчу иш чараларга, форумдарга Элдик Көзөмөлдүн атынан чыгат.

 3.3 Жергиликтүү башкаруунун социалдык-экономикалык өнүгүү программасын иштеп чыгууну Айыл Өкмөт менен бирге уюштурат.