Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:18

VII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ АЙМАКТЫК БАШКАРУУ

Нет фотки

1- БАП. ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ ЖАНА АТКАРУУ

62-берене

Жергиликтүү Айыл Өкмөтүнүн, Конуш Өкмөтүнүн төрагасы:

1. Жергиликтүү башкаруудагы мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырат;

2. Кыргыз Өкмөтүнүн, мамлекеттик органдарынын тапшырмаларын аткарат;

3. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу түзүмдөрүнүн чечимдерин ишке ашырат;

4. Жергиликтүү башкаруунун социалдык-экономикалык өнүгүү программаларын даярдап, жүзөгө ашырат;

5. Жергиликтүү башкаруунун бюджетинин аткарылышын камсыздайт;

6. Жергиликтүү Курултайга бир добуш менен катышууга укуктуу.

7. Жергиликтүү Курултайга кызматтык ишмердиги боюнча жылдык отчёт берет.