Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:17

VII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ АЙМАКТЫК БАШКАРУУ

Нет фотки

1- БАП. ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ ЖАНА АТКАРУУ

61-берене

Жергиликтүү Курултай:

1. Мыйзамда аныкталган, Жергиликтүү башкаруунун карамагындагы айылдардын, конуштардын тургундарынан чогулган өкүлдөрдөн турат жана Жергиликтүү башкаруунун жогорку түзүмү болуп саналат;

 2. Жергиликтүү Аймактык курултайларды жергиликтүү жарандык коомдор уюштурат; Өкмөт жана Жергиликтүү Айыл жана Конуш өкмөттөрү курултайларды өткөзүүгө шарт түзөт.

 3. Жергиликтүү Жарандык коомдун сунушу менен бир өкүл бир чакырымга шайланат, ал Жергиликтүү Курултайдын төрагасы болуп эсептелет;

 4. Айыл Өкмөтүнүн же Конуш Өкмөтүнүн төрагасынын жылдык отчётун угат жана баа берет. Өкүлдөрдүн 2/3 добушу менен “Канааттандырарлык эмес” деген баа алган Айыл Өкмөттүк же Конуш Өкмөттүк төрага кызматтан бошотулат. Бошотулган төраганын ордуна Жарандык коомдун сунушу менен жаңы төрага шайланат.

5. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун жылдык социалдык-экономикалык өнүгүү программасын бекитет.

6. Жергиликтүү элдик байлыкка кирген жер, жайыт жана жаратылыш байлыктарын кыска мөөнөткө иштетүү долбоорлору Элдик Курултайдан каралып өткөндөн кийин мыйзамдарга ылайык иштетүүгө киргизет.

7. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруунун бюджетин бекитет жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт;

8. Жергиликтүү жыйымдарды, төлөмдөрдү жана жеңилдиктерди киргизет;

9. Жергиликтүү маанидеги башка маселелерди карайт жана чечим кабыл алат.