Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:16

VII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ АЙМАКТЫК БАШКАРУУ

Нет фотки

1- БАП. ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ ЖАНА АТКАРУУ

 

60-берене

1. Элетте жана шаарларда Кыргыз Эл Республикасынын элдик, мамлекеттик башкаруусунун эң төмөнкү баскычтагы Жергиликтүү башкаруу жана аткаруулары тутуму түзүлөт. Элеттеги Жергиликтүү өзүн-өзү башкарууга бир же бир-нече айыл, шаардагы Жергиликтүү өзүн-өзү башкарууга бир же бир-нече конуш кирет.

2. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына- Жергиликтүү Курултай, Элдик Көзөмөл, Аксакалдар Кеңеш жана Аксакалдар соту кирет.

3. Жергиликтүү өзүн-өзү аткаруу органдарына элетте Айыл Өкмөтү, шаарда Конуш Өкмөтү кирет.

4. Жергиликтүү башкарууну каржылоо, Жергиликтүү башкаруунун бюджетинен жана мыйзамга ылайык республикалык бюджеттен жүргүзүлөт.