Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:14

VII БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ АЙМАКТЫК БАШКАРУУ

Нет фотки

59-берене

1.Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу иштеринин маани-маңызы Жергиликтүү элдик башкаруу жана Жергиликтүү мамлекеттик аткаруу иштеринин өз ара ыраатталышынын натыйжасында, өзүн-өзү каржылоого жана жергиликтүү элдин жыргалчылыгын көтөрүүгө жетишүүсүндө жатат.

2. Кыргыз Эл Республикасынын Жергиликтүү башкаруусунун элдик башкаруусун Жергиликтүү Курултай, мамлекеттик аткаруусун элетте Айыл Өкмөттөрү, шаарларда Конуш Өкмөттөрү жүргүзөт.

3. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу өзүнүн бардык маданияттык, өндүрүштүк, ишкердик, ж.б. ишмердиктерин үй-бүлөнү үлгү болорлук улуттук асыл баалуулуктары менен камсыз кылууну артыкчылыктуу элдик кыймылга айлантуу менен жүргүзөт.

4. Жергиликтүү башкарууну каржылоо тийиштүү жергиликтүү бюджеттен жана мыйзамга ылайык республикалык бюджеттен жүргүзүлөт.

5. Жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу ачык-айкындыктын, коомчулуктун катышуусунун, жергиликтүү бийликтин, элдин алдында ишмердиктери боюнча жооп берүү принцибинин сакталышы менен жүзөгө ашырылат.

6. Жогорку мамлекеттик органдардын жергиликтүү башкаруунун мыйзамда же келишимде каралган ыйгарым укуктарына кийлигишүүсүнө тыюу салынат.