Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:11

VI Б. КРНЫН ЖОГОРКУ ЖАНА АЙМАКТЫК СОТТОРУ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУ

56-берене

1. Кыргыз Эл Республикасынын Жогорку Соту, жарандык, кылмыштык, администрациялык ж.б. Кыргыз Эл Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн сот өндүрүштөр боюнча сот бийлигинин жогорку органы болуп саналат.

2. Жогорку Соттун судьясы болуп курагы 40 жаштан кем эмес, жогорку юридикалык билими жана 15 жылдан кем эмес юридикалык стажы бар, анын ичинде 10 жылдан кем эмес судьялык стажга ээ, төмөнкү баскычтагы судьялык кызматтардын баарын ырааты менен басып өткөн жана кесипкөйлүк сыноодон ийгиликтүү өткөн Кыргыз Эл Республикасынын жараны боло алат.

3. Жогорку Соттун Президиумун Соттордун курултайынын сунушу менен Нарктык Кеңештин люстрациялык кароосунан кийин Элдик Курултай 5 жылдык мөөнөткө шайлайт.

4. Жогорку соттун судьяларын Соттордун Курултайынын сунушу менен, Нарктык Кеңештин люстрациялык кароосунан кийин Жогорку соттун Президиуму 5 жылдык мөөнөткө шайлайт.

5. Кыргыз Эл Республикасынын Жогорку Сотунун Президиуму Кыргыз Эл Республикасынын Жогорку жана Аймактык соттор системасынын жогорку органы болуп эсептелет.

6. Жогорку Соттун көзөмөл иретинде кайра карап кабыл алган чечими арызданууга жатпайт.

7. Жогорку Соттун төрагасы Элдик курултайга Кыргыз Эл Республикасынын сот адилеттүүлүгүнүн аткарылышы боюнча жыл сайын өз ишмердиги боюнча отчёт берет.