Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 12:10

VI Б. КРНЫН ЖОГОРКУ ЖАНА АЙМАКТЫК СОТТОРУ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУ

 

55-берене

1. Кыргыз Эл Республикасынын сот системасы Башмыйзам жана мыйзамдар менен белгиленет, ал Жогорку Соттон жана Аймактык соттордон турат. Мыйзам менен адистештирилген соттор түзүлүшү мүмкүн. Өзгөчө сотторду түзүүгө жол берилбейт.

2. Кыргыз Эл Республикасынын сот адилеттигин соттор гана жүргүзүшөт. Мыйзамдарда каралган учурларда жана тартипте сот адилеттигин жүргүзүүгө Жарандык сот заседательдери да катыша алышат.

3. Кыргыз Эл Республикасынын судьялары көз карандысыз, Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамына жана мыйзамдарына гана баш ийет.

4. Судьялар өз каалоосу менен же ден-соолугуна байланыштуу кызматын аткара албай калганда кызматынан бошотулат.

5. Соттун мыйзамдуу күчүнө кирген айыптоо өкүмүнүн негизинде, кызматындагы кемчиликтери үчүн Жогорку Соттун Президиумунун сунушу менен Судьяны Элдик Курултай кызматынан бошотот.

5. Кыргыз Эл Республикасынын сот системасынын статусу, иштөө тартиби, жоопкерчилиги мыйзам менен аныкталат.