Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:55

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

54-берене

1. Кыргыз Эл Республикасынын Статистика комитети республиканын социалдык, соода, экономикалык, илимий, маданий, демографиялык ж.б. абалын аныктоого керек анык статистикалык маалыматтарды топтойт, аларды талдайт жана жарыялайт.

2. Менчиктин түрүнө карабастан, атайын тизмеге ылайык бардык уюмдар, мекемелер, ишканалар ж.б. Кыргыз Эл Республикасынын Статистика комитетине жана анын жергиликтүү органдарына өз убагында, ишенимдүү, талапка ылайык статистикалык отчёт берүүгө милдеттүү.