Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:53

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

52-берене

1. Улуттук Банк Кыргыз Эл Республикасынын банк системасын башкарат жана тармактын ишмердүүлүгүнө жооп берет, Кыргыз Эл Республикасынын акча-насыя саясатын аныктайт жана жүргүзөт. Бирдиктүү валюталык саясатты иштеп чыгат, жөнгө салат, акчаны эмиссиялоо боюнча атайын укукка ээ, банктык каржылоонун ар кандай түрлөрүн жана принциптерин иш жүзүнө ашырат.

2. Улуттук Банк кыргыз акча банкнотторун республиканын өзүндө чыгарууну колго алат.

3. Улуттук Банктын ишин текшерүү комиссиясын Элдик Курултай жана Мыйзам чыгаруу жыйыны биргелешип, паритеттик негизде түзөт.

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, эл аралык банктарга көзкарандысыз, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жеке башкаруусундагы банкы.