Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:52

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

51-берене

1. Прокуратура органдары Кыргыз Эл Республикасындагы мыйзамдардын жана башка укуктук ченемдик актылардын бардык жерде так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзөт.

2. Прокуратура органдары мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипте жана учурларда соттук териштирүүгө катышат, мыйзамдарда каралган тартипте иш алып барат.

3. Кыргыз Эл Республикасынын Башкы Прокурору, Элдик Курултайдын чакырылышына же өткөрүлүшүнө ачык же купуя каршылык көрсөтүп жаткан бийлик өкүлдөрүнө мыйзам чегинде чара колдонот.

4. Кыргыз Эл Республикасынын Башкы Прокурорлугуна талапкерлигин жаш курагы кырк жаштан кем эмес жана 65 жаштан ашпаган, жогорку юридикалык билимдүү, 10 жылдык юридикалык стажга ээ, анын ичинде 5 жылы прокурордук же соттук стажы бар кыргыз тектүү Кыргыз Эл Республикасынын жараны Элдик Курултайда шайланууга коё алат.