Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:51

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

 2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

50-берене

Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтү:

1. Кыргыз Эл Республикасынын бүткүл аймагындагы иштерди аткарууга милдеттүү токтомдорду жана буйруктарды чыгарат.

2. Министрликтердин, мамлекеттик атайын аткаруу органдарынын, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык мекемелердин, жергиликтүү аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүн жетектейт.

3. Өзүнө баш ийген бардык органдардын мыйзамга ылайык келбеген актыларын жокко чыгарат.