Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:50

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

49-берене

Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтү:

1. Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамынын жана мыйзамдарынын аткарылышын камсыз кылат;

2. Мамлекеттин ички жана тышкы аткаруу саясатын ишке ашырат;

3. Мамлекеттин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, Башмыйзамдык түзүлүшүн сактоо, коргонуусун, улуттук коопсуздугун, укук таануучулугун бекемдөө ишмердигин жүргүзөт;

4. Мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, салттуулукту сактоону, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдук тартипти камсыз кылууну, кылмыштуулук менен күрөшүүнү ишке ашырат, жарандардын жана жамааттардын кайрылууларына милдеттүү түрдө жооп берет;

5. Өкмөттүн каржылык, мүлктүк, тарифтик, инвестициялык, салыктык, төлөмдүк саясаттарын жүргүзөт;

6. Республикалык бюджетти иштеп чыгат, аны Кыргыз Эл Республикасынын Мыйзам чыгаруу жыйынына сунуштайт жана анын аткарылышын ишке ашырат;

7. Менчиктердин бардык түрлөрүн өнүктүрүүгө бирдей шарт түзөт жана коргойт. мамлекеттик менчикти башкарууну ишке ашырат;

8. Социалдык-экономикалык, илимий-техникалык, рухий, жана маданий өнүгүү боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгат жана бекитилген программаларды жүзөгө ашырат;

9. Бекитилген эл аралык саясий-экономикалык программалардын, проекттердин ишке ашырылышын камсыз кылат;

10. Бюджеттик жана башка активдерди көбөйтүүгө жетишүүнү стратегиялык маанидеги сыртка чыгарылчу же сырттан алынып келинчү жогорку кирешелүү товарлардын жумшалышын жөнгө салуу менен жүргүзөт.

11. Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтүнүн иш тартиби жана аны уюштуруу Башмыйзамдык мыйзам менен аныкталат.