Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:49

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

 

48-берене

1. Кыргыз Эл Республикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы болуп, Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтү таанылат жана анын мамлекеттик аткаруу ишмердигин ага баш ийген министрликтер, мамлекеттик атайын аткаруу органдары, тиешелүү мамлекеттик комитеттер, агентстволор, аймактык акимчиликтер, жергиликтүү өкмөттүк уюмдар ишке ашырат.

2. Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтүн Кыргыз Эл Республикасынын Президенти жетектейт жана Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердигинин жоопкерчилигин тартат.

3. Кыргыз Эл Республикасынын Өкмөтүнүн айрым бир мүчөлөрүнүн отставкасын Кыргыз Эл Республикасынын Президенти кабыл алууга же четке кагууга укуктуу.