Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:48

V БӨЛҮМ. ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ӨКМӨТ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

46-берене

1. Кыргыз Эл Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктары, ушул Башмыйзамда каралган тартипте, ал кызматтан баш тартканда, Кыргыз Эл Республикасынын Элдик Курултайынын чечими менен кызматтан алынганда, ооруп калгандыгына же өлгөндүгүнө байланыштуу ишмердүүлүгүн аткара албаган учурда токтотулат.

2. Кыргыз Эл Республикасынын Президенти ооруп калгандыгына байланыштуу өз милдеттерин аткара албай калганда, Кыргыз Эл Республикасынын Элдик Курултайы түзгөн мамлекеттик медициналык комиссиянын корутундусунун негизинде, Элдик Курултайдын өкүлдөрүнүн үчтөн экисинин добушу менен Кыргыз Эл Республикасынын Президентин мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алынат.