Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:37

IV Б. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ ЖАНА БАШМЫЙЗАМДЫК СОТ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШМЫЙЗАМДЫК СОТУ

 

41-берене

Кыргыз Республикасынын Башмыйзамдык соту:

  1.  Кыргыз Республикасынын башмыйзамдык түзүлүшүнүн, принциптеринин сакталышын, кабыл алынган мыйзамдардын Кыргыз Республикасынын Башмыйзамына ылайык келишин камсыз кылуу жана башмыйзамдык маселелерге түшүндүрмө берүү ишмердигин жүргүзөт.

2. Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамына каршы келген мыйзамдарды жана башка укуктук ченемдик актыларды башмыйзамдык эмес деп табат;

3. Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамынын колдонулушу, иштеши, түшүндүрүлүшү боюнча талаш маселелерге корутунду берет;

4. Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамына киргизилчү өзгөртүүлөргө корутунду берет;

5. Кыргыз Эл Республикасында күчүнө кире элек, ратификациялоого жаткан эл аралык келишимдердин Башмыйзамга ылайыктуулугу жөнүндө корутунду берет;

6. Мамлекеттик органдардын сунушу боюнча, закондордун, Кыргыз Эл Республикасынын Президентинин жарлыктарынын, токтомдорунун, декреттеринин, Кыргыз Эл Республикасынын эл аралык келишимдеринин, Кыргыз Эл Республикасы ратификациялаган эл аралык укуктук актыларынын Башмыйзамга ылайыктуулугу жөнүндө корутунду берет.

7. Мамлекеттик бийлик бутактарынын Башмыйзамдык тең салмактуулугу бузулганда, Элдик Курултайга, Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жыйынына жана Президентке тиешелүү корутунду жолдойт;

8. Кайрылуулар боюнча, жарандык, жамааттык, коомдук бирикмелердин жана диний уюмдардын ишмердүүлүгүнүн Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамына жана мыйзамдарына ылайыктуулугун ырастайт же четке кагат;

9. Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамдык сотунун курамы анын 9 мүчөсүнөн: төрагадан, төраганын орун басарынан жана 7 судьядан турат.

10. Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамдык сотунун судьялыгына мурда соттолбогон, жаш курагы 40 тан кем эмес жана пенсия курагынан ашпаган, жогорку укуктук билими жана он беш жылдан кем эмес юридикалык стажы бар, анын ичинде он жылдан кем эмес соттук стажга ээ Кыргыз Эл Республикасынын жараны талапкерлигин коё алат.

 11. Башмыйзамдык соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт.

 12. Сот актыларынан тышкары, Башмыйзамдык сот тарабынан башмыйзамдык эмес деп табылган мыйзамдар жана башка укуктук ченемдик актылар жокко чыгарылат.

3. Башмыйзамдык соттун сот өндүрүшү атайын мыйзам менен аныкталат.