Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:36

IV Б. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ ЖАНА БАШМЫЙЗАМДЫК СОТ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ

40-берене

1. Мыйзам чыгаруу жыйыны кабыл алган мыйзам, бир айдын ичинде Кыргыз Эл Республикасынын Президентине кол коюуга жөнөтүлөт.

2. Кыргыз Эл Республикасынын Президенти бир айдын ичинде мыйзамга кол коёт же өзүнүн макул эместик жүйөлөрү менен Мыйзам чыгаруу жыйынына кайра кароого жөнөтөт.

3. Кыргыз Эл Республикасынын Президенти сунуштаган редакция менен Мыйзам чыгаруу жыйыны макул болгондо Кыргыз Эл Республикасынын Президенти мыйзамга кечиктирилбестен кол коёт.

4. Мыйзам чыгаруу жыйыны Кыргыз Эл Республикасынын Президентинин каршы жүйөлөрү менен макул болбогон учурда, кайра иштеп чыгып сунуштайт.

5. Мыйзамдын өзүндө аны күчүнө киргизүү тартиби көрсөтүлбөсө, кабыл алынган мыйзам жарыялангандан кийин күчүнө кирет.