Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:35

IV Б. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ ЖАНА БАШМЫЙЗАМДЫК СОТ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ

39-берене

1. Мыйзам долбоорлору Мыйзам чыгаруу жыйынына киргизилет.

2. Кыргыз Эл Республикасынын Президенти киргизген мыйзам долбоорлору тезинен кабыл алынышы талап кылынганда, Мыйзам чыгаруу жыйыны, долбоор Башмыйзамга каршы келбесе, аларды кезексиз карайт.

3. Мыйзам чыгаруу жыйынына келип түшкөн мыйзамдын долбоорун, Мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы тийиштүү комитетке жиберет, Комитет өзүнүн корутундусу менен мыйзамдын долбоорун Мыйзам чыгаруу жыйынынын кароосуна алып чыгат.

4. Бюджет боюнча мыйзамдын долбооруна өзгөртүүлөр, Эсептөө Палатасынын корутундусунун негизинде, Кыргыз Өкмөтүнүн макулдугу менен гана киргизилет.

5. Салыкты жокко чыгаруу, салык төлөмүнөн бошотуу, мамлекеттик каржылоо, каржылоо милдеттенмелерин өзгөртүш жана башка мамлекеттин бюджетинен кетүүчү төлөмдөрдү, же алардын киреше бөлүктөрүн кыскартуучу мыйзамдын долбоорлорун Мыйзам чыгаруу жыйынында кароо жана кабыл алуу Кыргыз Өкмөтүнүн макулдугу менен гана жүргүзүлөт.

6. Башмыйзамдык мыйзамдар жана аларга өзгөртүү, толуктоо киргизүү жөнүндө мыйзамдар, эки жолудан кем эмес окулуп, Мыйзам чыгаруу жыйынынын жалпы депутаттарынын 35 инин добушунан кем эмес добушу менен кабыл алынат.