Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:34

IV Б. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ ЖАНА БАШМЫЙЗАМДЫК СОТ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ЖЫЙЫНЫ

37-берене

Мыйзам чыгаруу жыйынынын:

1. Мыйзам чыгаруу жыйыны жыл бою иш алып барат, өргүү тартиби жылдык график менен аныкталат.

2. Отуруму анын 35 депутаттан кем эмес депутаты катышканда гана ыйгарым укукка ээ.

3. Чечимдери, жыйындын отурумунда ар бир депутаттын өзүнүн гана добуш берүүсүнүн натыйжасында кабыл алынат. Депутаттарга добуш берүүдөн баш тартууга жол берилбейт жана өз добушун башкага тапшырууга тыюу салынат.

4. Түзүмү, штаттык бирдиги, ишмердигине жана ишмердик тартибине баа берүү, Мыйзам чыгаруу жыйынынын Регламенти жөнүндө мыйзамы менен аныкталат.