Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

17 марта 2021 г. 22:32

I БӨЛҮМ. БАШМЫЙЗАМДЫК ТҮЗҮЛҮШ 1-берене

Нет фотки

1-БАП. САЯСИЙ-ЭКОНОМИКАЛЫК БАШМЫЙЗАМДЫК ТҮЗҮЛҮШ

 

1-берене

1. Кыргыз Эл Республикасы - бүтүн, эгемендүү, нарктык-укуктук, элдик башкаруудагы республика.

2. Кыргыз Эл Республикасы байыркы бабалары түзгөн Кыргыз Каганаттарынын, Хандыктарынын элдик, укуктук мураскору.

3. Кыргыз Эл Республикасынын эли, анын аймагында жана тышкары жашаган жарандарынан турат.

4. Кыргыз Эл Республикасынын эли, эгемендиктин жана бийликтин ээси.

5. Кыргыз Эл Республикасынын башмыйзамдык түзүлүшүн жана мамлекеттүүлүгүнүн түрүн аныктоо Кыргыз Эл Республикасынын элинин жеке укугу.

6. Баш мыйзамдык сот укуктук ченемдердин корголушунун жана иштешинин, Нарктык Кеңеш нарктык ченемдердин корголушунун жана иштешинин кепилдиги.

7. Кыргыз Эл Республикасынын баардык шайлоолорунда шайлоонун Курултай системасы колдонулат. Жарандардан, уюмдардан, мекемелерден, жамааттардан, партиялардан талапкерлер шайлоого тең укукта көрсөтүлөт жана алар шайлоого төлөмсүз катыша алышат.

8. Кыргыз мамлекетинин бирден-бир милдети болуп- Элдин атынан, Эл үчүн жана Элдин келечеги үчүн бийлик жүргүзүү болуп эсептелет.