Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:27

III БӨЛҮМ. ЭЛДИК БАШКАРУУ

Нет фотки

2- БАП. КЫРГЫЗ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАРКТЫК КЕҢЕШИ

 

32-берене

1. Кыргыз Эл Республикасынын Нарктык Кеңеши, республиканын Аксакалдар кеңештеринин жогорку органы болуп саналат.

2. Нарктык Кеңештин 44 мүчөсү Элдик Курултайдын өкүлдөрүнүн ичинен элдин рухий дөөлөтүнө каныккан, инсандык жана ишмердик сапаттары менен коомчулукка үлгү болорлук улуу муундун өкүлдөрүнөн мыйзамга ылайык түзүлөт.

3. Нарктык Кеңеш, эл арасында бийик нарктык-укуктук ченемдердин калыптанышын, салттык баалуулуктардын сакталышын жана иштешин жетекчиликке алат, асыл баалуулуктарына, мекенчилдикке жана ыймандуулукка негизделген Улуттук идеологияны түптөйт.

4. Нарктык Кеңеш, Элдик Курултайга, Президентке идеология жана мамлекеттик өнүгүү маселелери боюнча сунуштарын берүүгө жана жергиликтүү аксакалдар кеңештеринин, салттуу жамааттарынын мамлекеттик маанилүү маселелер боюнча пикири жөнүндө элге билдирүү жасоого укуктуу.