Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:25

III БӨЛҮМ. ЭЛДИК БАШКАРУУ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛДИК КУРУЛТАЙЫ

30-берене

1. Элдик Курултайдын өкүлдөрү баардык курултайларда шайлангандан бир жумадан ашпаган мөөнөттө өкүлдөрдүн биринчи жыйынын Кыргыз Республикасынын Президенти чакырат.

2. Элдик Курултайдын биринчи отурумун, Элдик Курултайдын төрагасы шайланганга чейин, жашы боюнча эң улуу өкүлү ачат жана алып барат. Ушул курултайда Элдик Курултайдын 9 адамдан турган Төр Кеңеши шайланат. Төр Кеңеш тең төрагалык тартипте Төрагасын шайлайт жана Элдик Курултайдын улантат.

3. Төр Кеңештин ыйгарым укуктары:

3.1 Элдик Курултайдын жыйынын алып барат жана жыйынтыктайт;

3.2 Люстрация тобунун мүчөлөрүн шайлайт;

3.3 Мыйзам чыгаруу Жыйынынын депутаттыгына 44, Нарктык Кеңешке 44, Элдик Көзөмөл Палатасына 13 талапкерлерди Люстрация тобунун тандоосунан өткөндөн кийинки шайлоону уюштурат.

3.4 Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Төр Кеңештин талабы менен чакыртылат. Мыйзам чыгаруу жыйыны Элдик Курултайдын чечими менен таратылат.

3.5 Люстрация тобунун ылгоосунан өткөн, Президентке талапкерлердин ичинен 9 талапкерди Нарктык Кеңештин сунушу менен, Элдик Курултай Президентти шайлайт.

3.6 Элдик Курултайдын жыйынынын регламентин иштеп чыгат жана ишке ашырат.

3.7 Регламентке ылайык, Элдик Курултайдын ишмердигинин жыйынтыктайт жана аны Массалык маалымат каражаттарында чагылдырат.

4. Элдик Курултайдын Төр Кеңеши чакырылган Элдик Курултайдын ишин уюштуруучу, жыйындар аралыгында Төр Кеңешке тиешелүү Элдик Курултайдын чечимдерин иш жүзүнө ашыруучу, туруктуу иштөөчү жумушчу орган.

5. Элдик Курултайдын Төр Кеңеши, аларга бекитилген милдеттердин чегинен чыгууга жана өз алдынча мамлекеттик же өкмөттүк деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууга укуксуз жана мамлекеттик, өкмөттүк органдардын күнүмдүк ишине кийлигишпейт.

6. Жергиликтүү Аймактык курултайлардан сунушталган социалдык- экономикалык өнүгүү багыттарынын долбоорлорун талдайт жана бирдиктүү долбоорду Элдик Курултайдын кароосуна коюп бекиттирет.

7. Төр Кеңеш туруктуу негизде Курултайдан Курултайга чейин иштейт жана кезектеги Курултайды уюштурууга даярдыктарды көрөт жана аны чакырат.