Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:24

III БӨЛҮМ. ЭЛДИК БАШКАРУУ

Нет фотки

1- БАП. КЫРГЫЗ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛДИК КУРУЛТАЙЫ

29-берене

  1. Кыргыз Республикасынын Элдик Курултайы:

Ар бир Элеттик 453 Жергиликтүү Аймактык Курултайдан бирден, баары - 453

Ар бир 26 Шаардык Жергиликтүү Конуш Аймактык курултайдан экиден, баары -52

Ош шаардык Жергиликтүү Конуш Аймактык курултайлардан, баары -20

Ар бир Жалал-Абад, Каракол, Баткен, Нарын, Талас, шаарларынан үчтөн, баары -15

Бишкек шаардык Конуш Аймактык курултайлардан, баары - 120

Баардык шайланып келгендердин саны - 660

660 өкүл түз, ачык добуш берүү менен ар жылы шайланган курамдан турат.

Жергиликтүү Аймактык курултайларды жергиликтүү жарандык коомдор уюштурат.

Өкмөт жана Жергиликтүү Айыл жана Конуш өкмөттөрү курултайларды өткөзүүгө шарт түзөт.

  1. Элдик Курултайга өкүл болуп 25 жашка толгон, шайлоо укугуна ээ, мамлекеттик тилди

билген, акыркы 10 жылдан кем эмес жергиликтүү Айыл же Конуш аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Эл Республикасынын жарандары шайланууга талапкерлигин коё алат.

            Элдик Курултайга шайланган өкүлдөр маянасыз иштейт. Шайланган Айыл же Конуш өкмөтүнүн эсебинен келим-кетим чыгымдары төлөнүп берилет.

3. Эдик Курултайдын өкүлү болуп шайланышына байланыштуу мурдагы кызматтык ишмердигинин токтотулушу- Өкмөттүн мүчөлөрүнө, Башмыйзамдык жана Жогорку Соттун судьяларына, Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттарына гана таандык.

4. Элдик Курултайдын өкүлү Кыргыз Эл Республикасынын Башмыйзамына жана өз абийирине гана баш ийет, өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда билдирген пикирине же берген добушуна байланыштуу куугунтукталбайт жана жоопкерчиликке тартылбайт.

5. Элдик Курултайдын төрагасы:

5.1 Элдик Курултайдын жыйынын алып барат;

5.2 Элдик Курултайдын чечимдерине кол коёт;

5.3 Элдик Курултайдын жыйынынын күндөргө ылайык тартибин аныктайт;

5.4 Элдик Курултайдын жүрүшүндөгү уюштуруу максаттарын жүзөгө аруу үчүн Элдик Курултайдын Төр Кеңеши тарабынан берилген тапшырмалары Республиканын баардык мамлекеттик аткаруу бийлиги тарабынан тез аранын ичинде аткарууга жатат.