Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:22

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 27-бер

Нет фотки

27-берене

1. Эч ким, кылмыш жасоосунда кармалгандан башка учурларда, соттун чечими чыкмайын камакка алынбайт, кайтарууда кармалбайт же эркинен ажыратылбайт.

2. Элдин коопсуздугун жана калктын саламаттыгын сактоо жана адамдардын эркиндигин, өмүрүн коргоо максатында гана адамдын социалдык, саясий жана жарандык укугуна жана эркиндигине мыйзамга ылайык чек коюууга жол берилет.

3. Эч ким соттун тиешелүү мөөнөттөгү чечимисиз кармалбоого тийиш.

4. Эркиндигинен ажыратылган учурдан тартып, адамдын коопсуздугу камсыз кылынып, ага өзүн-өзү коргоого, адвокаттын квалификациялуу жардамынан пайдаланууга жана коргоочу күтүүгө мүмкүндүк берилет.

5. Ар бир адам мыйзамда каралган тартипте күнөөлүү экендиги далилденмейинче жана

соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирмейинче кылмышка күнөөлүү деп эсептелбейт. Бул эреженин бузулушу сот аркылуу ага материалдык жана моралдык зыянды төлөтүп берүүгө негиз түзөт.

6. Элдик сот отурумчулар институту, мыйзамга ылайык, Жогорку Сот тарабынан

ишке киргизилет.