Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:21

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 26-бер

Нет фотки

26-берене

1. Мекенди коргоо Кыргыз Эл Республикасынын ар бир жаранынын негизги милдети.

2. Кыргыз Эл Республикасында жарандыгы бар ар бир уланы аскер кызматын өтөөгө милдеттүү.

3. Курчап турган чөйрөнү, жаратылыш ресурстарын, тарыхый жана маданий эстеликтерди коргоо мамлекеттин жана ар бир жарандын милдети.

4. Ар бир Кыргыз Эл Республикасынын жараны жана Кыргыз Эл Республикасында ишкерлик жүргүзгөн адамдары салыктарды жана төлөмдөрдү мыйзамдарга ылайык өз убагында төлөөгө милдеттүү.

5. Экономикалык көмүскө ишмердүүлүк менен алектенип, салыктарды жана төлөмдөрдү төлөөдөн качуу- экономикалык кылмыш.