Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:20

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 25-бер

Нет фотки

25-берене

1. Кыргыз Эл Республикасында жарандары карылыгына, оорусуна байланыштуу эмгекке жарамдуулугун жоготкондо, камкордук көргөн адамы болбогон же камкордук көрчү адамынан айрылган учурда, мыйзамга ылайык социалдык камкордук көрсөтүлөт.

2. Республиканын жаранга болгон камкордугу- жарандын өзү жетишүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн алмаштырбаган жоопкерчиликте жүргүзүлөт.

3. Кыргыз Эл Республикасынын жарандарын турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттик, муниципалдык, кооперативдик жана жеке турак-жай фондусун өнүктүрүү менен жүргүзүлөт.

4. Турак жай кол тийгис. Эч ким турак жайга, анын жашоочуларынын эркинен тышкары кире албайт.

5. Мыйзамда каралган учурда гана тинтүү жана башка иштерди жүргүзүү, турак жай ээсине көрсөтүлгөн аракеттердин мыйзамдуулугун сот аркылуу коргоо укугун камсыз кылуу менен жүргүзүлөт.