Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:19

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 24-бер

Нет фотки

24-берене

  1. Үй-бүлө - коомдун негизи. Генофондду сактоо, балдарды эмгекке жарактуу куракка

чейин багып-өстүрүү, аларды кыргыз элинин нарктык, салттык баалуулуктарынын негизинде тарбиялоо ата-энелердин табигый укугу. Жашы жеткен, эмгекке жарамдуу балдардын ата-энелерине кам көрүүсү алардын ыйык милдети.

2. Улууларды урматтоо, туугандарына кам көрүү адамдардын негизги милдети.

  1. Кыргыз Эл Республикасында салтка ылайык, аялдардын орду өзгөчө, саясий-

экономикалык укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери тиешелүү деңгээлде таанылат жана корголот.

4. Балалык – мыйзам менен бүткүл элдин камкордугуна алынат жана артыкчылыктуу корголот. Балдардын ар тараптуу өсүп-өнүгүүсүнө жана тарбияланышына жетишүү, ата-энелер, баардык билим берүү мекемелери тарабынан жүргүзүлөт.

5. Мамлекет жетим же ата-эненин багуусунан ажыраган балдарды багууну, тарбиялоону, окутууну, ишке орноштурууну камсыз кылат. Жатакана менен камсыз кылууну өзүнчө менчик турак жайлуу болгончо мойнуна алат.

6. Кыргыз Эл Республикасы, чет өлкөдөгү жарандарын, жарандыгы жок этникалык кыргыздарын эл аралык укуктук нормалардын негизинде маданий, экономикалык жана юридикалык колдоого алат.

7. Кыргыз Эл Республикасы чет өлкөлөрдүн мигранттыгына өткөн жарандарына мыйзам чегинде, тиешелүү саясий-экономикалык камкордук көрөт.

8. Кыргыз Эл Республикасынын жараны, эл аралык келишимде каралгандан тышкары, башка мамлекеттин талабы менен республиканын чегинен сыртка чыгарылбайт жана башка мамлекетке берилбейт.