Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:18

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 23-бер

Нет фотки

23-берене

  1. Негизги жалпы билим алуу акысыз жана милдеттүү.
  2. Мамлекеттин социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүгү чектелгенде, акысын төлөп

билим алууга мыйзам тарабынан бекитилген негизде жол берилиши мүмкүн.

3. Мамлекет орто билим берүүнүн алкагында бир жумушчу адистиги боюнча окуган жаштарды акысыз окутууга милдеттүү.

4. Илим изилдөө жана жаңы технологияларды иштеп чыгуунун мамлекеттик стратегиясы университеттерде, жогорку окуу жайларда жана атайын илим изилдөө институттарда түптөлөт.

5. Улуттун өзөгүн негиздөөчү жана таанытуучу тил, тарых жана философия боюнча илимий изилдөө иштери мамлекет тарабынан каржыланат, натыйжалуулугу тескелет.