Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

27 марта 2021 г. 11:18

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 22-бер

Нет фотки

22-берене

1. Менчикти пайдалануу башка адамдардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына, элдин кызыкчылыктарына, жер-сууга, курчап турган табигый чөйрөгө жана табигый ресурстарга зыян тийгизбегендей жүргүзүлөт.

2. Жарандардын интеллектуалдык менчигин мамлекеттик коргоо кепилдиги берилет.

3. Кыргыз Эл Республикасында мурас укугу мыйзам аркылуу корголот жана кайтарууга алынат.

4.Кыргыз Эл Республикасынын жараны адистигине жана жөндөмдүүлүгүнө жараша

жумуш же кызмат тандап алууга, техникалык коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына ылайык эмгек шартына, эмгек акы алууга жана социалдык коргоого укуктуу.

5. Эмгектенүүнүн жана жумуш убагынын мөөнөтүн, жума ичиндеги эс алуу күндөрүн жана жыл сайын акы төлөнүүчү өргүүнү ишке ашыруунун шарттары мыйзам жана эмгек келишими менен аныкталат.

6. Илимий ачылыштардан башка учурларда, кайсыл гана ишмердик болбосун, наамдарды жана илимий даражаларды берүү, жарандын жетишкендиктери эл чарбасында колдонууга киргендиги далилденгенден кийин гана жүргүзүлөт.

7. Кыргыз Эл Республикасынын жарандарына медициналык кызмат көрсөтүү мыйзамга ылайык акысыз жүргүзүлөт.

8. Мамлекеттин социалдык-экономикалык мүмкүнчүлүгү чектелгенде, акысын төлөп дарыланууга мыйзам тарабынан бекитилген негизде жол берилиши мүмкүн.