Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

23 марта 2021 г. 15:16

2- БАП. ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 20-бер

Нет фотки

20-берене

Кыргыз Эл Республикасында :

1. Жарандардын ушул Башмыйзамда жана мыйзамдарда бекитилген эркиндиктерин жана укуктарын коргоо, укук бузууларды болтурбоо, бузулган укуктарды ордуна келтирүү, мамлекеттик бардык бийлик органдарынын жана кызмат адамдарынын милдети.

2. Ар бир адам ушул Башмыйзамда жана мыйзамдарда тыюу салынбаган башка иш, аракеттерди жасоого укуктуу.

  1. Кыргыз Эл Республикасынын жараны бир жактуу өз жарандыгынан ажыратылбайт.
  2. Чет өлкөнүн жарандыгын алган Кыргыз Эл Республикасынын жарандарынын

жарандыгы өзгөртүлбөйт, аны өзгөртүү жарандын жеке укугу.

5. Адамдын Кыргыз Эл Республикасына таандыгы, жарандык берүүнүн тартиби жана шарты мыйзам менен аныкталат.