Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

23 марта 2021 г. 15:08

1- БАП. АДАМДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА ЭРКИНДИКТЕРИ 18-бер

Нет фотки

18-берене

1. Адамдын укуктары жана эркиндиктери ажырагыс, ар бир адамга төрөлгөндөн таандык жана бардык адамдарга бирдей, элдин укуктарынан жогору турбайт жана мыйзам менен коргоого алынуучу эң жогорку баалуулуктар болуп таанылат.

2. Улуттук салттуу баалуулуктарга каршы келбесе, өз аймагынын чегинде, өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат. Эч ким жынысы, расасы, тили, улуту, саясий өңүтү, туткан дини, мүлктүк абалы, курагы, майыптуулугу жана көз караштары боюнча кысымга алынбайт.

3. Мыйзам алдында бардык адамдар бирдей. Адамдардын жана мамлекеттик кызматкерлердин жүрүм-туруму ушул Башмыйзамдын жана башка мыйзамдардын талаптарына ылайык, нарктык-укуктук этикалык кодекс менен аныкталат.

4. Башка өлкөлөрдүн жарандарын Кыргыз Эл Республикасына киргизүү, мыйзамдарда каралган чектөө менен жүргүзүлөт жана алар улуттун тилин, тарыхын, маданиятын урматтап ызааттоого милдеттүү.

5. Кыргыз Эл Республикасы алган эл аралык милдеттенмелерге ылайык, саясий жүйөөлөр менен куугунтукталган же укугу бузулган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга, Кыргыз Эл Республикасынан башкалка берилиши мүмкүн.