Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

23 марта 2021 г. 15:03

2- БАП. КООМДУК-РУХИЙ БАШМЫЙЗАМДЫК ТҮЗҮЛҮШ 14-бер

Нет фотки

14-берене

1. Мамлекет билим берүүнү элдин экономикалык, социалдык жана маданий теңсиздигин жоюуга, илимий жетишкендиктерин, эгемен эркин, оюн өнүктүрүүгө колдонот.

2. Мамлекет жарандарды илимий жана технологиялык изилдөөлөргө, чыгармачылык изденүүлөргө кызыктыруу шарттарын түзөт.

3. Кыргыз Эл Республикасында алдын алуучу медицинаны өнүктүрүү аркылуу элдин саламаттыгына кам көрүлөт жана эмгекчилерге тиешелүү экономикалык жана экологиялык шарт түзүлөт.

4. Мамлекет тарыхий эстеликтерди коргойт, адабият, искусство, жалпыга маалымдоочу каражаттардын жана спорттун өнүгүшү үчүн керектүү шарттарды түзөт.