Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

23 марта 2021 г. 15:01

2- БАП. КООМДУК-РУХИЙ БАШМЫЙЗАМДЫК ТҮЗҮЛҮШ 13-бер

Нет фотки

13-берене

Кыргыз Эл Республикасында:

  1. Кыргыздар мамлекеттин өзөгүн түзүүчү улут болуп таанылат жана чогуу жашаган

улуттар менен бирге кыргыз элин түзөт.

  1.  Коомдук-рухий Башмыйзамдык түзүлүштү калыптандырууда, байыртан бери өз

ишенимин, рухий жана материалдык маданияттарын, улуттук философиясын, ооз эки жана жазма баалуулуктарын жаратып, мамлекеттүүлүккө шарт түзгөн элдик нарктык-укуктук ченемдердин негизинде иш жүргүзүү баардык мамлекеттик кызмат адамдарынын ыйык милдети.

3. Кыргыз Эл Республикасында Башмыйзамды эркин талкуулоо жана кабыл алуу, кабыл алынган Башмыйзамды ыйык тутуу, саясий институттардын, идеологиялардын, пикирлердин коомго жасаган көп кырдуу, өнүктүргүч, ырааттуу таасири түрүндө ишке ашырылат.

4. Мыйзамдарды жана башка укуктук ченемдик актыларды элге толук жеткирүү үчүн жалпыга маалымдоочу каражаттарда жарыялоо, алардын күчүнө кириши үчүн керектүү шарт.

5. Мамлекет өзүнүн ишмердигинде Улуттук идеологияны карманат, улуттук наркты, кыргыз элинин салттуу жамаатчылыгын тааныйт жана салттуу коом түзүү тажрыйбаларын республиканы өнүктүрүүгө колдонот.

6. Мамлекет бардык ишмердигин уюштурууда жана аткарууда жаш муунду ыймандуулукка тарбиялоону колго алат.

7. Башмыйзамдык мыйзамдарды калыптандырууда үй-бүлөлүк кызыкчылык бардык 

укуктук, социалдык, экономикалык, өнүктүрүүнүн идеологиялык негизин түзөт.