Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

23 марта 2021 г. 14:55

I БӨЛҮМ. БАШМЫЙЗАМДЫК ТҮЗҮЛҮШ 11-берене

Нет фотки

11-берене

1. Кыргыз Эл Республикасында мамлекеттик бюджет республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден турат, мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын өзүнө камтыйт.

2. Мамлекеттик бюджеттин жылдык социалдык-экономикалык өнүгүү программасын Аткаруу бийликтеринде иштелип чыгып, Курултай түзүмдөрүндө бекитилет.

3. Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүнүн, кабыл алуунун, пайдалануунун тартиби, алардын аткарылышын текшерүү мыйзам менен аныкталат.

4. Республикалык бюджет мыйзам менен Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан бекитилет. Жергиликтүү бюджеттер тиешелүү Жергиликтүү курултайлардын чечимдери менен кабыл алынат.

5. Кыргыз Эл Республикасында бирдиктүү салык системасы иштейт. Салыктардын ченемин белгилөө укугу Мыйзам чыгаруу жыйынына таандык.