Адал эмгек элге жеткирет, арамдык элден кетирет.

+996703155597
+996703155597

17 марта 2021 г. 23:26

I БӨЛҮМ. БАШМЫЙЗАМДЫК ТҮЗҮЛҮШ 10-берене

Нет фотки

10-берене

1. Башмыйзамга ылайык Кыргыз Эл Республикасында элдик, мамлекеттик, жамааттык, жеке менчик түрлөрү таанылат жана бирдей корголот.

2. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары, токойлору, өсүмдүктөрү, жаныбарлар дүйнөсү, жайыттары жана башка жаратылыш ресурстары кыргыз элинин элдик менчиги болуп саналат жана мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат, элдик менчиктен ажыратылбайт жана сатылбайт.

3. Мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелери мамлекетке кайтарылып, Кыргыз Республикасынын жарандарына гана ижарага берилиши мүмкүн.

4. Ушул Башмыйзамга ылайык, Кыргыз Эл Республикасынын жер, андагы кен жана башка жаратылыш байлыктары жерди мамлекеттик өздөштүрүү муктаждыгы жаралганда гана, ал Жергиликтүү жана Элдик курултай түзгөн атайын эксперттик комиссиянын корутундусунун негизинде, Жергиликтүү курултайдын макулдугу менен, теңдик жана акыйкаттык менен өздөштүрүүгө берилиши мүмкүн.

5. Соттун чечимисиз жарандардын мүлкүнө болгон укугун убактылуу токтотууга, мыйзамда каралган учурларда гана жол берилет. Мүлккө болгон укукту убактылуу токтотуунун мыйзамдуулугу сот тарабынан милдеттүү түрдө каралууга жатат.

6. Жарандардын жана юридикалык тараптардын менчигинде турган мүлктү мамлекеттин менчигине өткөрүү, мыйзамдын негизинде ал мүлктүн жана башка чыгымдардын ордун толтуруу же толтурбоо соттун чечими менен жүргүзүлөт.

7. Менчиктердин баардык түрү коомго жана экологияга зыян келтирбегендей колдонулат. Менчик ээлеринин укуктарын ишке ашыруунун чектери жана тартиби, аларды коргоонун кепилдиктери мыйзам менен аныкталат.